Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox opens links on the first email but then won't open on subsequent emails.

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

Running the latest version of Firefox. Using Office 365 Web Client for two different email accounts. Open an email. Links in email work fine. Open a second email and now links don't work. When I hover over links the URL doesn't show up. Have tried turning off hardware acceleration, disabling all add ons and am using default theme. Happens with three different computers using Win7 and Win10. Firefox is default browser. Problem does not occur with Chrome.