Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Tabs color and theme setup bug in FireFox 57 ?

  • Pa përgjigje
  • 3 e kanë hasur këtë problem
  • 7 parje
more options

Tabs colors go black and unreadable after while in new FireFox 57. Changing theme in menu ≡ > addons > themes to one of the built-in or downloaded fixes tabs only temporary. Tabs go black and unreadable immediately after switching to another tab or web address. It seems to be a bug in new FireFox 57.

Tabs colors go black and unreadable after while in new FireFox 57. Changing theme in menu ≡ > addons > themes to one of the built-in or downloaded fixes tabs only temporary. Tabs go black and unreadable immediately after switching to another tab or web address. It seems to be a bug in new FireFox 57.