Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Takes a while for reload button to appear

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 9 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

This happens across all open tabs. The cancel/reload box to the right of the url displays the X for cancel even though the page appears to have fully loaded. If I try and refresh a tab, it shows the refresh symbol briefly then it goes back to the X. Eventually all the pages show the reload button, but I can't pin down anything specific that makes this happen.

This happens across all open tabs. The cancel/reload box to the right of the url displays the X for cancel even though the page appears to have fully loaded. If I try and refresh a tab, it shows the refresh symbol briefly then it goes back to the X. Eventually all the pages show the reload button, but I can't pin down anything specific that makes this happen.

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?