Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

S10 2FE Hi

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 6 parje
more options

ant to buy an item from a webpage Edunonline, which it an insecure page. However, if there is on the page that all transactions and on through paypal therefore ER there is no problem about insecurity. I would like to know if this is correct. So, when a site uses paypal, does it matter whether that page is secure or not?

 Thanks for any help.

Regards Dave Kershaw 07761909795