Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

HTML5 videos/sounds in Firefox automatically pause Windows Media Player

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 38 parje
more options

When a notification comes up on one of the pages open, or, videos in Twitter/Facebook feed automatically start playing - Firefox pauses Windows Media Player. Music automatically resumes after I force stop videos or a second after notification. Couldn't find option to prevent Firefox from doing that, and don't want to disable automatic playback of videos, since it won't stop notifications or other sounds from pausing WMP. No such problems with other media players (MPC for example), or with other browsers and WMP.