Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Open a new Firefox window in another space on Mac

  • Pa përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 1 parje
more options

Is there any way you can open different Firefox windows in different spaces on Mac using Mission Control?

For example, let's say desktop 1 is my "casual" space and desktop 2 is my "working" space. I may want to leave Facebook opened in desktop 1. Now, let's say I'd like to open Google in a separate window in desktop 2, but I only want to see this window in this space and not the Facebook window. Is there a way to assign the Facebook window to desktop 1 and the Google window to desktop 2?

I've tried, but so far it seems Firefox windows like to stay together. Please note that I'm not trying to assign Firefox (the app) to a specific desktop. I know how to do that. I'm talking about windows here.

Thanks!

Is there any way you can open different Firefox windows in different spaces on Mac using Mission Control? For example, let's say desktop 1 is my "casual" space and desktop 2 is my "working" space. I may want to leave Facebook opened in desktop 1. Now, let's say I'd like to open Google in a separate window in desktop 2, but I only want to see this window in this space and not the Facebook window. Is there a way to assign the Facebook window to desktop 1 and the Google window to desktop 2? I've tried, but so far it seems Firefox windows like to stay together. Please note that I'm not trying to assign Firefox (the app) to a specific desktop. I know how to do that. I'm talking about windows here. Thanks!

Ndryshuar nga twik