Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How to transfer bookmarks when migrating from Windows 7 to 10 on different laptops?

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 10 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

I have tons of bookmarks on my old laptop (under Windows 7) and I would like to transfer these to my new laptop (under Windows 10). Can I transfer some file?

I have tons of bookmarks on my old laptop (under Windows 7) and I would like to transfer these to my new laptop (under Windows 10). Can I transfer some file?

Krejt Përgjigjet (1)

more options

You can export your bookmarks from the older device and then import them into to new device. https://support.mozilla.org/en-US/kb/export-firefox-bookmarks-to-backup-or-transfer But if you are using 'Tags' for Firefox bookmarks, those 'Tags' will be lost.

In that case, you can use a JSON backup file to transfer your bookmarks. https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them


Also, what about your Logins / Password data? And other user data? Would you want to transfer that data, too? https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data