Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Photo's gif, jpegs for web sites do not shown up

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 5 parje
more options

Hello I am a long time fan of fire fox and Mozilla, and not one of apple nor windows. But today I have been stumped.

I have FF 43.04 running on W10 and I can not see any bing maps, and underground weather map or pics on the any web site.

I have reset my PC back to before the problem happened, and I re installed FF two times and I have removed all add-ons.

But in "The Edge" every thing works all pics, maps and web site links are shown.

I can send screen shots and configs.

Help Help