Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

can't reinstall modzilla email due to error message saying old not uninstalled properly when i look in programs still their how can we overcome this ?

  • Pa përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 4 parje
more options

had to reset computer could not get into emails tried to uninstall modzilla then reinstall the i get error message need to re boot to finish uninstall do that and same message comes up go into programs modzilla still their but cant get into modzilla thanks

had to reset computer could not get into emails tried to uninstall modzilla then reinstall the i get error message need to re boot to finish uninstall do that and same message comes up go into programs modzilla still their but cant get into modzilla thanks