Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Why does the setting "remember passwords for sites" in options keep getting turned off

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 16 parje
  • Përgjigjja më e re nga FredMcD

more options

I like Firefox to remember the passwords for certain sites. I also use Dashlane but there are sites that Firefox only remembers right and vice versa. Every time I start Firefox I find the "Remember passwords for sites" box unchecked in the security options.

I thought it might be Dashlane doing it but I disabled the program and it made no difference

I like Firefox to remember the passwords for certain sites. I also use Dashlane but there are sites that Firefox only remembers right and vice versa. Every time I start Firefox I find the "Remember passwords for sites" box unchecked in the security options. I thought it might be Dashlane doing it but I disabled the program and it made no difference

Krejt Përgjigjet (1)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-fix-preferences-wont-save

Note: Some software, like Advanced SystemCare with Surfing Protection, can protect files in the Firefox profile folder against changes. If you have such software then check the settings or uninstall this software.