Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

my question is .....why are you add in security tab... when we click on right click on any page-view page info-->in security tab---->view saved password option?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 31 parje
  • Përgjigjja më e re nga the-edmeister

more options

recently i checked all browsers like google chrome & internet explorer & mozilla firefox...in my mind which is the best browser to give more secure? i am checking all options.......i can found one tab when i am click right click to select view page info------>security tab---->view saved passwords........i am shocked when i am selecting view passwords ..it shows all gmail ,yahoo,onlinesbi a/c,facebook,........everything it shows..............i checked other browsers there is no option . i tell you one example................... if i opened gmail & yahoo & facebook & onlinesbi or any login ......any browser normally asks ....do u remember password? in my laptop there is no issues ..so i can select yes ...no issues right now.....if anybody open my laptop,to see my passwords (above mention way)there is a big trouble.....or i sold my laptop to others.....i forget delete history & clear passwords... there is a big issue....


my question is why you add view saved passwords option security tab?

Foto të bashkëngjitura ekrani

Ndryshuar nga SRINIVAS_VUNIKILI

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Zgjidhja e Zgjedhur