Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Firefox can not open native application in Android

more options

Hi! I'm using Firefox in Android 4.4.4 in my Motorola Moto Maxx. When I need to go to url from WhatsApp, Youtube, Facebook, Twitter, Google Play Store and for this url I have installed in my phone the native application the native application was opened. When I go to the url from Google Chrome, Chrome open a new Windows ask me for witch application open the url, if I select the native application installed I open it with the application. When I go to the url using Firefox, It can not give me the option to select if I wont to open the url with the native application, go to url in web broser. Is possible to set Firefox to open the url if I have installed the native application? Thanks in advance!

Hi! I'm using Firefox in Android 4.4.4 in my Motorola Moto Maxx. When I need to go to url from WhatsApp, Youtube, Facebook, Twitter, Google Play Store and for this url I have installed in my phone the native application the native application was opened. When I go to the url from Google Chrome, Chrome open a new Windows ask me for witch application open the url, if I select the native application installed I open it with the application. When I go to the url using Firefox, It can not give me the option to select if I wont to open the url with the native application, go to url in web broser. Is possible to set Firefox to open the url if I have installed the native application? Thanks in advance!

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Yessssssssss I have a solution for this... :)

You can use an add-on for Firefox in android phone. Just open firefox from your mobile and download add-on named Open Native App from the link below:

                 https://addons.mozilla.org/en-US/andr.../open-native-app/

After installing try the step shown in the screen shot below..

tap the more option button and select "Open In New Tab" from the menu.

I hope this will help...!! :)

Ndryshuar nga Sanket Kumar Mali