Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

Asking for username every time

  • 6 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 23 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

Hi. I have 2 macs running the same Firefox & OS. The older one remembers/prompts usernames for things like hotmail, but not passwords - perfect! The new one remembers nothing unless I click remember password, then it automatically signs in without any security. Not so perfect. How can I remember usernames but not passwords? The older mac has no add ons. Thanks

Hi. I have 2 macs running the same Firefox & OS. The older one remembers/prompts usernames for things like hotmail, but not passwords - perfect! The new one remembers nothing unless I click remember password, then it automatically signs in without any security. Not so perfect. How can I remember usernames but not passwords? The older mac has no add ons. Thanks

Krejt Përgjigjet (6)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/use-master-password-protect-stored-logins Setting a master password in Firefox is helpful if your share your computer with others. We'll explain how it works.


When using the Firefox Password Manager, it will save the user name and password. That is how it was built. What you can do is use the Master Password setting. Also, you can use a form filling add-on from the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here).

more options

jbuckingham68 said

How can I remember usernames but not passwords? The older mac has no add ons. Thanks

Hi, in Security panel UNCHECK the Remember passwords for sites, but in Privacy panel > History > Firefox will, choose Use custom settings for history and CHECK the Remember search and form history.

Probably you are OK now.


thank you

more options

Sorry this didn't work! Still no username. Guess I'll have to look at add-ons. Strange the 2 macs are different.

more options

In Privacy panel check if you have Set Firefox will: to Use custom settings for history, and you have check the box for Clear history when Firefox closes, in Settings… UNCHECK the Form and search history and CHECK the Save passwords. Any luck ?

thanks again

more options

Hmm. Now it prompts/autofills the username, but also saves the passwords and autofills them. Getting closer I feel! Thanks for the reply.

more options

If you only want to save and fill the user name and not the password then you need to use form fill and not the password manager.