Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

How do I open another web page without losing the web page Im in?

  • 1 përgjigje
  • 2 e kanë hasur këtë problem
  • 26 parje
  • Përgjigjja më e re nga kbrosnan

more options

Need to open new page w/o losing other web site?

Need to open new page w/o losing other web site?

Krejt Përgjigjet (1)

more options