Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

bookmarks not showing up

  • 1 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 1 parje
  • Përgjigjja më e re nga cor-el

more options

I have recently "bookmarked" (well I think I have) two websites and they are not popping up when I click on the tab which pulls my bookmarks down. There used to be an option to "bookmark this page" but that is no longer listed in the pull down menu. So, I hit the star to the left of the pull down menu and I am hoping that this is a shortcut for bookmarking. Please help!

I have recently "bookmarked" (well I think I have) two websites and they are not popping up when I click on the tab which pulls my bookmarks down. There used to be an option to "bookmark this page" but that is no longer listed in the pull down menu. So, I hit the star to the left of the pull down menu and I am hoping that this is a shortcut for bookmarking. Please help!

Krejt Përgjigjet (1)

more options

Yes, you can click the star on the Navigation Toolbar to bookmark the current tab to the unsorted folder. You can click the blue highlighted star that now has an "Edit this bookmark" tooltip another time to move the bookmark from the unsorted folder to another folder.

The button next to it is its drop marker and open a list of the bookmarks, but this list doesn't include bookmarks in the unsorted folder. You only see the Bookmarks Toolbar folder and the Bookmarks Menu folder in that list and a few menu items.

You can tap the Alt key or press F10 to show the Menu Bar with the Bookmarks menu. If you bookmark a page then "Bookmark This Page" in the Bookmarks menu changes to "Edit This Bookmark"