Kërkoni te Asistenca

Shmangni karremëzime gjoja asistence. S’do t’ju kërkojmë kurrë të bëni një thirrje apo të dërgoni tekst te një numër telefoni, apo të na jepni të dhëna personale. Ju lutemi, raportoni veprimtari të dyshimtë duke përdorur mundësinë “Raportoni Abuzim”.

Learn More

since update, cannot copy/paste from web to doc.

  • 3 përgjigje
  • 1 e ka hasur këtë problem
  • 20 parje
  • Përgjigjja më e re nga swanman

more options

I highlight text from internet, then copy (either by key command or right click), then go to paste in a word doc. and the text does not paste into the doc. Copy and paste from website to website does work - only fails when I try to copy paste from the web to a doc. In fact, the word doc will remember the last thing I copied from a non-web source and paste that.

I highlight text from internet, then copy (either by key command or right click), then go to paste in a word doc. and the text does not paste into the doc. Copy and paste from website to website does work - only fails when I try to copy paste from the web to a doc. In fact, the word doc will remember the last thing I copied from a non-web source and paste that.

Krejt Përgjigjet (3)

more options

Note - I have restarted with add-ons disabled, I have restarted in safe mode. I have made sure that about:config setting for javascript and clipboard are enabled.

more options

Did you try if Paste Special is working in case the default Paste isn't working (i.e. the clipboard content isn't recognized)?

more options

paste special did not work