Veprimtari dhe ndihmë për Mentorët.

Ndihmoni duke u mësuar aftësi dixhitale dhe duke ndarë me të tjerët rrugë për të mësuar teknologjinë.