Mbroni privatësinë tuaj

Cookies dhe fshehtinë

Kontrolloni të dhënat që ruan Firefox-i

  • Cookie-t - Të dhëna që sajtet depozitojnë në kompjuterin tuaj Mësoni pse sajtet përdorin cookies, si t’i administroni ato në Firefox dhe ç’të bëni nëse keni probleme që lidhen me cookie-t.
  • Si të pastrohet fshehtina e Firefox-it Në fshehtinën e Firefox-it ruhen përkohësisht figura, programthe dhe pjesë të tjera të site-eve web, ndërkohë që ju shfletoni. Ky artikull ju tregon se si të pastrohet fshehtina e Firefox-it.
  • Aktivizim dhe çaktivizim cookie-sh Cookie-et depozitohen në kompjuterin tuaj nga site-et web që vizitoni dhe përmbajnë të dhëna të tilla si: parapëlqime që lidhen me site-in e dhënë, ose gjendjen si i futur a jo. Ky artikull përshkruan si të aktivizohen dhe çaktivizohen cookie-et në Firefox.

Në Anglisht