Rregullime privatësi dhe sigurie

"Cookie"

  • Cookie-t - Të dhëna që sajtet depozitojnë në kompjuterin tuaj Mësoni pse sajtet përdorin cookies, si t’i administroni ato në Firefox dhe ç’të bëni nëse keni probleme që lidhen me cookie-t.
  • Aktivizim dhe çaktivizim cookie-sh Cookie-et depozitohen në kompjuterin tuaj nga site-et web që vizitoni dhe përmbajnë të dhëna të tilla si: parapëlqime që lidhen me site-in e dhënë, ose gjendjen si i futur a jo. Ky artikull përshkruan si të aktivizohen dhe çaktivizohen cookie-et në Firefox.

Në Anglisht