Ndreqni ngadalësinë, vithisje, mesazhe gabimesh dhe probleme të tjera

Videot, zëri, figurat dhe animacionet nuk funksionojnë

  • Diagnostikim Shtojcash Nëse keni probleme me faqet që përdorin shtojca (të tilla si Flash, Windows Media Player, Java, e të tjera) për shfaqje lënde, mund të keni nevojë të shihni nëse problemi vjen nga një shtojcë. Ky artikull përshkruan se si të diagnostikoni një shtojcë.

Në Anglisht