Shkarkim, instalim dhe migrim

Mësoni si të shkarkoni Firefox-in në pajisjet tuaja desktop ose të kaloni të dhëna nga ose drejt shfletuesish të tjerë.

  • Versione dhe gjuhë Firefox-i
  • Kopjoni të dhënat tuaja personale nga një shfletues në tjetrin
  • Instaloni Firefox-in në Windows Ky artikull përshkruan si të instalohet Firefox-i në Windows.
  • Përditësoni Firefox-in me versionin më të ri Firefox-i përditësohet vetvetiu, por mund bëni kurdo një përditësim dorazi. Mësoni se si ta përditësoni nën Windows, Mac ose Linux.
  • Rikthim të dhënash të rëndësishme të një profili të vjetër Një profil Firefox-i ruan krejt të dhënat tuaja të rëndësishme, të tilla si faqerojtësit tuaj, historikun, cookie-t, dhe fjalëkalimet. Ky artikull shpjegon se si të kopjohen kartelat te një profil i ri, radhit kartelat e rëndësishme të profilit dhe përshkruan se cilat të dhëna gjenden të depozituara në këto kartela.
  • Profile E dini që krejt rregullimet që i bëni Firefox-it, të tilla si faqja hyrëse, cilët panele përdorni, fjalëkalimet dhe faqerojtësat e ruajtur, krejt këto ruhen në një dosje të veçantë profili? Po. Dosja e profilit tuaj ruhet në një vend veçmas nga programi Firefox, që po qe se diçka shkon ters me Firefox-in, të dhënat tuaja të mos treten bashkë me të. Kjo do të thotë gjithashtu që Firefox-in mund ta çinstaloni pa humbur rregullimet tuaja dhe që nuk keni nevojë të instaloni sërish Firefox-in që të pastroni të dhënat tuaja ose që të diagnostikoni ndonjë problem.
  • Administrim profilesh Firefox saves your personal information such as bookmarks, passwords, and user preferences in a set of files called your Profile, which is stored in a separate location from the Firefox program files. You can have multiple Firefox profiles, each containing a separate set of user information. The Profile Manager allows you to create, remove, rename, and switch profiles.
  • Ruajtja dhe rikthimi i të dhënave tuaja Mozilla Firefox-i i depoziton krejt të dhënat personale dhe rregullimet tuaja, të tilla si faqerojtës, fjalëkalime dhe zgjerime, nëj një '''dosje [[Profile|profili]]''' te kompjuteri juaj, në një vend veçmas nga programi Firefox. Ky artikull shpjegon si t'i bëni një kopje, si ta riktheni, ose si ta kaloni profilin tuaj te një vend, ose kompjuter, i ri.

Në Anglisht