Personalizoni kontrolle, mundësi dhe shtesa

Kontrolle dhe butona Firefox-i

  • Ç'u bë Shtylla e Gjendjes? Shtylla e Gjendjes në fund të dritares së Firefox-it është ndryshuar te Firefox 4 dhe disa nga veçoritë e saj janë kaluar në vende të tjera. Ky artikull shpjegon ku ta gjeni gjithçka dhe ju jep edhe një lidhje për te një shtesë që rikrijon Shtyllën e vjetër të Gjendjes.

Në Anglisht