Personalizoni kontrolle, mundësi dhe shtesa

Personalizojeni Firefox-in me shtesa, shtojca dhe zgjerime

  • Përshtatja e Firefox-it përmes shtesash '''Shtesat''' janë programe të vegjël të krijuar nga persona anembanë globit, që shtojnë veçori ose funksione të reja te instalimi juaj i Firefox-it. Shtesat mund ta përforcojnë Firefox-in me motorë të rinj kërkimesh, fjalorë gjuhësh të huaja, ose t'i ndryshojnë pamjen. Përmes shtesash, mund ta personalizoni Firefox-in që të përputhet me nevojat dhe shijet tuaja.
  • Çfarë është plugin-container Nga Firefox 3.6.4 e sipër, disa shtojca ngarkohen veçmas nga Firefox-i, për të lejuar që procesi kryesor i Firefox-it të mbesë i hapur, nëse një shtojcë vithiset.
  • Shtylla e Shtesave ju lejon adminstrim të shpejtë të shtesave Shtylla e Shtesave është një panel që mban shkurtoret për te shtesat, duke ju lejuar përdorim të shpejtë dhe të lehtë të veçorive të tyre. Mësoni se si ta përdorni dhe ta përshtatni Shtyllën e Shtesave.
  • Administrimi i shtojcës Flash Ky artikull përmban të dhëna rreth testimit, përditësimit, çinstalimit dhe diagnostikimit të shtojcës Adobe Flash.
  • Përdorni shtojcën Java që të shihni lëndë ndërvepruese në sajte web Disa sajte web përdorin Java-n për lëndë ndërvepruese, të tillë si lojëra. Ky artikull do t'ju ndihmojë të instaloni dhe përditësoni Java-n dhe ta bëni të funksionojë në Firefox.

Në Anglisht