Privatësi dhe siguri

Mbajini të dhënat tuaja të parrezikuara, përmes kyçjesh te Firefox OS-i, veçorish privatësie, etj.