What is the difference between Firefox Marketplace and Adaptive App Search?

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

The Firefox Marketplace and Adaptive App Search offer two different experiences for downloading apps.

The Firefox Marketplace is an app store. Tap on the Firefox Marketplace icon to explore! The Firefox Marketplace installs apps right onto your phone.

To access the Adapative app search, swipe to the right from your home screen to do a web app search that helps your phone change with you. Apps found through Adaptive App Search can be used just once and/ or added to your home screen. We encourage you to try both experiences!

Share this article: http://mzl.la/160HjQ9

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: feer56, amitshree, sakinagroth. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.