Websites say cookies are blocked - Unblock them

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

This article describes how to troubleshoot problems that involve websites reporting that cookies are blocked or disabled. For more information on cookies, see Cookies - Information that websites store on your computer.

Check cookie settings

Firefox can be set to not accept cookies. To turn on cookies:

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

 2. Select the Privacy & Security panel. This is where you can view your settings for Enhanced Tracking Protection, which includes cookies.
  Fx78settingsEnhancedTrackingProtection
  • If Standard is selected, this is the default setting and, except for trackers, all cookies are enabled. For more information, see Trackers and scripts Firefox blocks in Enhanced Tracking Protection.
  • If Strict is selected, either choose Standard or switch to Custom.
  • If Custom is selected, either uncheck Cookies (this will allow all cookies) or select the setting to only block Cross-site and social media trackersCross-site tracking cookies — includes social media cookies.
  Fx78ETPcustom-cookiesFx86ETPcustom-cookies
 3. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Check sites that are blocked from setting cookies

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and select Preferences. Click the menu button Fx57Menu and select OptionsPreferences.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.

 2. Select the Privacy & Security panel and scroll down to the Cookies and Site Data section.
  Fx68CookiesAndSiteDataFx79CookiesAndSiteData
 3. Click Manage Permissions…Manage Exceptions…
  • The Exceptions - Cookies and Site Data dialog box that opens will show you which sites you have blocked from storing cookies.
 4. Make sure the site you're trying to access isn't listed.
  • If it is, click on its entry and click Remove Website.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Clear history for that site

The cookies and temporary data already stored on your computer may be causing the problem. Delete them, then test for your problem:

 1. Click on the menu button fx57menuFx89menuButton to open the menu panel. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.) Click History and then click the Show All HistoryManage History bar at the bottom to open the Library window.
 2. Search for the website you want to remove from your history by typing its name in the Search History field in the top-right corner and then pressing EnterReturn.
 3. Then, in the search results, right-clickhold down the Ctrl key while you click on the site you want to remove, and select Forget About This Site.
  All history items (browsing and download history, cookies, cache, active logins, passwords, saved form data, exceptions for cookies, images, pop-ups) for that site will be removed.

  History Win6History Mac6History Lin6
 4. Finally, close the Library window.

Clear all cookies and the cache

If deleting cookies for the site with the problem did not fix the error, clear all the cookies stored on your computer and clear the Firefox cache:

 1. Click on the menu button fx57menuFx89menuButton to open the menu panel. Click the Library 57 library icon button on your toolbar. (If you don't see it, click the menu fx57menu button, then click Libraryclick the menu fx89menuButton button.)
 2. Click History and select Clear Recent History….
 3. In the Time Range to clear: drop-down, select Everything.
 4. Below the drop-down menu, select both Cookies and Cache. Make sure other items you want to keep are not selected.
 5. Click OK.
Based on information from Websites report cookies are disabled (mozillaZine KB)

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Në shkrimin e këtij artikulli ndihmuan këta persona të mirë:

Illustration of hands

Vullnetar

Shtoni dhe ndani me të tjerët ekspertizën tuaj. Përgjigjuni pyetjeve dhe përmirësoni bazën tonë të dijeve.

Mësoni Më Tepër