Update Accuweather or Wikipedia

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

If you have the blue ZTE Open phone and try to download updates for the Accuweather and Wikipedia apps, you may find that they never finish downloading.

Here's how you can get the updates to install:

  1. Try downloading the updates for Accuweather or Wikipedia again. The update will not download but that's OK.
  2. Tap the download progress and then tap the Yes button that comes up to confirm that you want to stop the download.
    update_error
  3. Now, restart your device by pressing and holding the power button and then selecting Restart.

The updates will be installed during the restart and the notification will be cleared.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Michael Verdi, Andrew, mluna, Matt_G, user669794, Amit Kumar Thakur, scootergrisen. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.