Update for Accuweather or Wikipedia won't download on ZTE Open

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

If you have the blue ZTE Open phone and try to download updates for the Accuweather or Wikipedia apps, you may find that they never finish downloading.

Here's how you can get the updates to install:

  1. Try to download the updates for Accuweather or Wikipedia again. The update will not download but that's OK.
  2. Tap the download progress and then tap the Yes button that comes up to confirm that you want to stop the download.
    update_error
  3. Now, restart your device by pressing and holding the power button and then selecting Restart.

The updates will be installed during the restart and the notification will be cleared.Share this article: http://mzl.la/13yCf0g

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, feer56, mluna, Matt_G, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.