Uninstall Firefox from your Android device

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

To uninstall Firefox, follow these steps:

  1. Open the Google Play Store application and tap on the search icon which looks like a magnifying glass.

    ICS - Android - Tapping Search icon in Google Play
  2. Type "Firefox" and tap on the magnifying glass search icon.
  3. Tap on Firefox.

    ICS - Android - Searching for Firefox in Google Play
  4. Tap on Uninstall.

    ICS - Android - Uninstalling from Google Play

Your uninstall of Firefox is finished.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Roland Tanglao, Amit Kumar Thakur. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.