Uninstall apps

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

You can remove any app from your home screen by following these simple steps:

  1. Tap and hold the icon of the app you wish to remove until it starts to jiggle.
  2. Tap the x that shows up at the top-left of the app's icon.
  3. Tap Delete to confirm the deletion.
    App Delete Dialog (FFOS)
  4. To complete the process, press the Home button.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Michael Verdi, Andrew, user669794, Amit Kumar Thakur, Meghraj Suthar, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla