Template:updateflash

 1. Shkoni te faqja e shkarkimit të Flash Player-it te Adobe.com dhe shkarkoni instaluesin e Flash-it.
  Kujdes: Faqja e shkarkimeve te Adobe mund të përmbajë një kutizë për software opsional (të tillë si Google Chrome ose McAfee Security Scan) që, si parazgjedhje, e ka shenjën në të. Nëse nuk e hiqni shenjë prej andej përpara shkarkimit, ai software do të instalohet në kompjuterin tuaj kur të hapni instaluesin e Flash-it.
 2. Kur të përfundojë shkarkimi, mbylleni Firefox-in.

  Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe mandej përzgjidhni DilniNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni DilniTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Dilni nga Firefox-iNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni Dilni

  Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu dhe mandej klikoni DilniDilni Close 29

 3. Hapeni kartelën e instaluesit të Flash-it që shkarkuar dhe ndiqni udhëzimet.
Shënim: Nëse keni probleme me instaluesin e Flash-it të marrë nga faqja e shkarkimeve të Adobe-s, mund të përdorni këtë lidhje instaluesi Flash Player që të shkarkoni instaluesin e plotë.
 1. Shkoni te faqja e shkarkimit të Flash Player-it te Adobe dhe shkarkoni instaluesin e Flash-it.
 2. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe mandej përzgjidhni DilniNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni DilniTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Dilni nga Firefox-iNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni Dilni

  Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu dhe mandej klikoni DilniDilni Close 29

 3. Hapeni kartelën që shkarkuat (pra install_flash_player_osx_intel.dmg).
 4. Në Finder, hapni Install Adobe Flash Player.app që të xhironi instaluesin, mandej ndiqni udhëzimet e instaluesit.
 1. Shkoni te faqja e shkarkimit të Flash Player-it te Adobe.
 2. Kur t’ju kërkohet, ruajeni kartelën (pra install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz).
 3. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe mandej përzgjidhni DilniNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni DilniTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Dilni nga Firefox-iNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Kartelë dhe mandej përzgjidhni Dilni

  Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu dhe mandej klikoni DilniDilni Close 29

 4. Hapni një dritare Terminali (në Gnome, klikoni mbi menunë Applications, përzgjidhni Accessories, dhe mandej përzgjidhni Terminal.)
 5. Në dritaren e Terminalit, kaloni te drejtoria ku ruajtët kartelën që shkarkuat (p.sh. cd /home/user/Downloads).
 6. Përftoni libflashplayer.so prej kartelës që shkarkuat, përmes urdhrit tar -zxvf install_flash_player_"version"_linux."processor".tar.gz.
 7. Si superpërdorues, kopjoni kartelën e përftuar, libflashplayer.so, te nëndrejtoria plugins e drejtorisë ku keni instaluar Firefox-in. Për shembull, nëse Firefox-i është installuar te /usr/lib/mozilla, përdorni urdhrin sudo cp libflashplayer.so /usr/lib/mozilla/plugins dhe mandej, kur t’ju kërkohet, jepni fjalëkalimin tuaj për superpërdoruesin.

  0a85171f1802a3b0d9f46ffb997ddc02-1260326970-447-1.png
Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik_b. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.