Template:downloadnightly

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Download the installer for your language and system from the Firefox Nightly download page.

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, Tonnes, Joni, Ömer Timur. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla