Template:donottrack

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

The Do Not Track feature is turned off by default except in Private Browsing, where it is always on by default. To always use Do Not Track:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
 2. Select the Privacy & Security panel.
 3. Find the Tracking Protection section.
  Fx57DoNotTrack Fx61TrackingProtection-DoNotTrack
 4. Underneath Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked , choose the Always setting.
 5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button fx57menu and select Content Blocking.
  • This takes you to the Content Blocking section of your Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel.
  Fx63ContentBlocking-DoNotTrack Fx65ContentBlocking-DoNotTrack
 2. Under Send websites a "Do Not Track" signal that you don't want to be tracked, choose Always.
 3. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:AliceWyman, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla