Take screenshots

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

It is easy to take screenshots on Firefox OS. Here's how:

  1. Press and hold the home button and power button at the same time.
    FxOS screenshot
  2. You'll get a notification to let you know that the screenshot was taken successfully.
    Screenshot notification

Your screenshot will be stored in the Gallery app where you can edit and share it. For more, see Manage photo and video gallery.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: KadirTopal, Tonnes, Verdi, feer56, mluna, dmohankumr, ouesten. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.