Tab Mix Plus is incompatible with Firefox 17 - update it to fix the issue

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

There was a problem with Tab Mix Plus and Firefox 17. In an effort to provide the best experience for our users, we chose to mark the add-on as incompatible. The Developer of Tab Mix Plus has since released an update that fixes the issue (version 0.4.0.3.1). Updating Tab Mix Plus fixes the issue.

How do I update Tab Mix Plus?

If you haven't installed the dev build of Tab Mix Plus, you can simply update your Add-ons to install the latest version:

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button (Tools menu in Windows XP) and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.
 2. Click Add-on Tools Icon and select Check for Updates. If Firefox finds updates, they will be downloaded automatically. Extension Update Win 1
 3. Click the "Restart now to complete installation" link. Extension Update Win 2
 1. On the menu bar, click the Tools menu and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.
 2. Click Add-on Tools Icon and select Check for Updates. If Firefox finds updates, they will be downloaded automatically.
 3. Click the "Restart now to complete installation" link.
 1. At the top of the Firefox window, click the Tools menu and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.
 2. Click Add-on Tools Icon - Linux and select Check for Updates. If Firefox finds updates, they will be downloaded automatically.
 3. Click the "Restart now to complete installation" link.


If you installed the Dev version, remove it and install the updated version

If you installed the Dev Version of Tab Mix Plus, you will have to remove it before installing the updated release.

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox buttonOn the menu bar, click on the Tools menuAt the top of the Firefox window, click on the Tools menu, and then click Add-ons. The Add-ons Manager tab will open. Click the menu button New Fx Menu and choose Add-ons. The Add-ons Manager tab will open.

 2. In the Add-ons Manager tab, select the Extensions panel.
 3. Uninstall the Tab Mix Plus Dev-Build by clicking the Remove button next to Tab Mix Plus.
 4. Then close and restart Firefox.
 5. Go to Tab Mix Plus' Add-on Page and click "Add to Firefox".

Please read Find and install add-ons to add features to Firefox for further information.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Tonnes, Verdi, Matt_G, Tylerdowner. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.