Sync your Firefox bookmarks and browsing history in iOS

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

If you use Firefox on multiple devices, a free Firefox Account lets you sync your history, open tabs, bookmarks and passwords on all your devices. All you need is an email address and password.

Part 1: Set up Firefox Accounts

New Firefox Accounts: if you are creating a new Firefox Account account, start with the device that has all the information you want to sync.
 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Settings in the menu panel.
 3. Tap Sign in to Sync to open the Create an account page.
 4. Follow the instructions to create an account. Take note of your login information. You will need it to connect your other devices.
 5. Check your email for the verification link and tap on it to confirm your account.

Once you've finished this step, move on to Part 2.

Part 2: Connect your iOS device

 1. Tap the menu button at the bottom of the screen (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
  menu button ios 10

 2. Tap Sign in to Sync to open the Sign in page.
 3. Enter your login information.

Your information will sync in a few moments. To force a sync at any time, tap the menu button, then tap the Sync button.

sync ios 12


To set up Sync on another device, see:

// Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave:Tonnes, Roland Tanglao, guigs, Joni. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Dilni vullnetar për Asistencë Mozilla