Suggestion Box | Lëvizje

Suggestion Box

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

We want your feedback!

We collect your ratings, read your comments and present them to the Mozilla engineering and products teams every week. Use this link to send us your valuable feedback:

Submit Your Feedback

You can also help us make Firefox better by sending us performance data

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, feer56. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Përditësimi i Fundit: 2013-05-21

Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox

Firefox for Android

Firefox OS