Silence incoming phone calls

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!
  1. To silence incoming calls, press and hold the power button for two seconds.
  2. The Phone menu appears.
  3. Tap Silence Incoming Calls.
  4. New calls will not ring.
Tip: Press and hold the power button at the top of your device to set the phone back to Ring Incoming Calls.



Share this article: http://mzl.la/14YvQi0

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, feer56, Swarnava, mluna. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.