Silence incoming phone calls

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

  1. To silence incoming calls, press and hold the power button for two seconds.
  2. The Phone menu appears.
  3. Tap Silence Incoming Calls.
  4. New calls will not ring.
Tip: Press and hold the power button at the top of your device to set the phone back to Ring Incoming Calls.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, Andrew, Swarnava Sengupta, mluna. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.