Si ta shtoj një pajisje te Firefox Sync-u?

Ky artikull do t'ju tregojë se si të shtoni te llogaria juaj Firefox Sync një pajisje tjetër (kompjuter, telefon Android ose tablet Android.).

Shtimi i një pajisje te Firefox Sync lyp që të keni së pari një llogari Sync. Nëse nuk e keni bërë këtë, ju lutemi, shihni Si ta rregulloj një llogari Firefox Sync-u?

Si të Shtoj një Pajisje?

Kryeni këto hapa te Firefox-i ne nje kompjuter që e ka tashmë të rregulluar llogarinë tuaj Sync.

 1. Te pjesa Llogari Firefox Sync, klikoni mbi Shtoni një Pajisje dhe do të hapet një dritare Shtoni Pajisje.
  Figura "Shtoni Pajisje Win1" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac1" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin1" nuk ekziston.

 2. Jepni kodin te dritarja Shtoni Pajisje, ashtu si shfaqet te pajisja juaj e dytë. Mandej klikoni PasuesVazhdo.
  Figura "Shtoni Pajisje Win2" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac2" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin2" nuk ekziston.
 3. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni te Firefox-i një mesazh U lidh Pajisje dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të njëkohësohet. Klikoni PërfundojeDone që të mbyllet dritarja e rregullimit dhe të shkoni prapa te paneli i Sync-ut.
  Figura "Shtoni Pajisje Win3" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Mac3" nuk ekziston.Figura "Shtoni Pajisje Lin3" nuk ekziston.
 1. Klikoni mbi butonin Kreu (ose shtypni about:home te shtylla e vendeve) që të hapet kreu parazgjedhje i Firefox-it.
 2. Në fund të kreut, klikoni mbi lidhjen Çiftoni një Pajisje dhe do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
  Add Device - Win 1 Add Device - Mac 1 Add Device - Lin 1
 3. Jepni kodin prej dymbëdhjetë shenjash të prodhuar te pajisja juaj tjetër dhe klikoni PasuesiVazhdo.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 4. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni një mesazh Pajisja u Lidh dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të kryejë njëkohësimin. Klikoni PërfundojeU bë që të mbyllet dritarja e rregullimit.
 1. Klikoni mbi butonin Kreu (ose shtypni about:home te shtylla e vendeve) që të hapet kreu parazgjedhje i Firefox-it.
 2. Në fund të kreut, klikoni mbi lidhjen Sync që të hapet dritarja e rregullimeve të Sync-ut.
  Home Page Sync Button - Win Home Page Sync Button - Mac Home Page Sync Button - Lin
 3. Mandej klikoni lidhjen Çiftoni një pajisje dhe do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
  Pair a device - Win Pair a device - Mac Pair a device - Lin
 4. Jepni kodin prej dymbëdhjetë shenjash të prodhuar te pajisja juaj tjetër dhe klikoni PasuesiVazhdo.
  Add Device - Win 2 Add Device - Mac 2 Add Device - Lin 2
 5. Kur kodi të jetë pranuar, do të shihni një mesazh Pajisja u Lidh dhe pajisja juaj do të fillojë menjëherë të kryejë njëkohësimin. Klikoni PërfundojeU bë që të mbyllet dritarja e rregullimit.

Si ta Shtoj një Pajisje kur nuk jam pranë kompjuterit tim?

Kryeni këto hapa te pajisja që po përpiqeni ta shtoni te Firefox Sync-u.
Nëse po provoni të shtoni një pajisje te Firefox Sync-u dhe nuk jeni pranë kompjuterit tuaj që të jepni kodin, mundeni prapë ta kryesni duke dhënë të dhënat e llogarisë suaj.

Shtoni një pajisje Android ose Maemo

Kryeni këto hapa te pajisja juaj Android ose Maemo.

 1. Prekni butonin Menu (ose në skajin e poshtëm të ekranit, ose në cepin e sipërm djathtas) , zgjidhni Rregullime (mund t'ju duhet të prekni Më Tepër së pari) dhe, më në fund, Sync.
 2. Prekni lidhjen "Rregullim i mëtejshëm...".
  sync_recovery3
 3. Më tej, jepni Emrin e Llogarisë suaj (adresën email), Fjalëkalimin, Kyçin tuaj për Riparimin dhe prekni Lidhu.
  sync_recovery4

Shtoni një kompjuter tjetër

Kryeni këto hapa te kompjuteri që po provoni të shtoni te Firefox Sync-u.

 1. Klikoni mbi Rregullim i Firefox Sync-ut.
  Sync Setup 1
 2. Klikoni mbi Kam një Llogari Firefox Sync.
 3. Jepni adresën tuaj email dhe fjalëkalimin për te Sync, mandej klikoni PasuesVazhdo.
 4. Jepni Kyçin tuaj për te Sync-u dhe mandej klikoni PasuesVazhdo.
  Add comp 2
  Kyçi juaj për Sync-un është një varg i gjatë shenjash që qe krijuar për ju kur rregulluat llogarinë tuaj në Sync. Mund ta gjeni duke ndjekur udhëzimet te Ku ta gjej Kyçin tim për Sync-un?
  Kyçi juaj i Riparimit është një varg i gjatë shenjash që qe krijuar për ju kur rregulluat llogarinë tuaj në Sync. Mund ta gjeni duke ndjekur udhëzimet te Ku ta gjej Kyçin tim të Riparimit?
 5. Do të shihni një skenë Rregullim i Plotësuar. Klikoni mbi PërfundojeU bë që të përfundohet shtimi i këtij kompjuteri te llogaria jua Sync.
 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Rregullim i Sync-ut. Do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
 2. Klikoni mbi Kam një Llogari.
 3. Meqë nuk jeni pranë pajisjes me Sync-un tashmë të rregulluar, klikoni mbi lidhjen Nuk e kam me vete pajisjen.
 4. Bëni hyrjen te llogaria juaj Sync:
 5. Do të shihni një skenë Rregullim i Plotësuar. Klikoni mbi Përfundoje që të përfundohet shtimi i kësaj pajisjeje te llogaria jua Sync.
 1. Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Rregullim i Sync-ut. Do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
 2. Klikoni mbi Kam një Llogari.
 3. Meqë nuk jeni pranë pajisjes me Sync-un tashmë të rregulluar, klikoni mbi lidhjen Nuk e kam me vete pajisjen.
 4. Bëni hyrjen te llogaria juaj Sync:
 5. Do të shihni një skenë Rregullim i Plotësuar. Klikoni mbi U bë që të përfundohet shtimi i kësaj pajisjeje te llogaria jua Sync.
 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete dhe përzgjidhni Rregullim i Sync-ut. Do të hapet dritarja e Rregullimit të Firefox Sync-ut.
 2. Klikoni mbi Kam një Llogari.
 3. Meqë nuk jeni pranë pajisjes me Sync-un tashmë të rregulluar, klikoni mbi lidhjen Nuk e kam me vete pajisjen.
 4. Bëni hyrjen te llogaria juaj Sync:
 5. Do të shihni një skenë Rregullim i Plotësuar. Klikoni mbi Përfundoje që të përfundohet shtimi i kësaj pajisjeje te llogaria jua Sync.Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/NYgEvq

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.