Si të çinstalohet Firefox-i për Android

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Që të çinstaloni Firefox-in, ndiqni këto hapa:

  1. Hapni zbatimin Google Play Store dhe prekni ikonën e kërkimeve, ajo që duket si lupë zmadhimesh.
    ICS - Android - Tapping Search icon in Google Play
  2. Shtypni "Firefox" dhe prekeni ikonën e kërkimeve (lupën e zmadhimit).
  3. Prekni butonin Firefox
    ICS - Android - Searching for Firefox in Google Play .
  4. Prekni Uninstall.
    ICS - Android - Uninstalling from Google Play

Çinstalimi i Firefox-it tuaj përfundoi.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Besnik. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.