Remove websites from the Awesome Bar suggestions

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

When you start typing into the Location bar (also called the address bar or "Awesome Bar"), Firefox displays a drop-down list of suggested sites. This article describes how to clear single items or all items from the Location bar history.

Clearing all items for a single site

 1. At the top of the Firefox window, click the Firefox button, go over to the History menu and select Show All History to open the Library window.On the menu bar, click the History menu and select Show All History to open the Library window.At the top of the Firefox window, click the History menu and select Show All History to open the Library window.

  Click the menu button New Fx Menu , choose History and then click the Show All History link at the bottom of the list to open the Library window.

 2. At the top right corner, type the name of the website you wish to forget in the Search History field, and press EnterReturn.
 3. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the site you wish to forget in the resulting list and select Forget About This Site.
  History Win6 History Mac6 History Lin6
  Note: Using Forget About This Site will remove all traces of that site from your History. For more information, see Delete browsing, search and download history on Firefox.
 4. Close the Library window.

Clearing a single item from the Location bar history

 1. To clear a single item in the Location bar history, click the drop-down arrow in the Location bar.
  Remove Website Address Bar
 2. Press the down arrow key or move the mouse, to highlight the entry to delete.
 3. To clear the highlighted item, hold down the Shift key and press Delete on your keyboard.

Clearing all items in the Location bar history

Note: If you see items with a star, those are bookmarks and not part of your browsing history. This is part of the Firefox Awesome Bar feature. If you don't want bookmarks to appear in the Location bar, see Changing your location bar settings.
 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the History menu and select Clear Recent History....On the menu bar, click on the History menu and select Clear Recent History....At the top of the Firefox window, click on the History menu and select Clear Recent History....
 2. In the Clear Recent History window, set Time range to clear: to Everything.
 3. Beside Details, click on the arrow button, then select Browsing & Download History.
  Clear Browsing Download History Win
 4. To clear all items in the Location bar history, press Clear Now.
 1. Click on the menu button new fx menu , then click on History.
 2. Click Clear Recent History... to open the dialog window.
 3. In the Clear Recent History window, set Time range to clear: to Everything.
 4. Click on the arrow button next to Details to expand a list of items to clear. Make sure Browsing & Download History has a check mark next to it.
  Tip: Be sure to remove the check mark next to any other items that you do not want to be cleared. See Delete browsing, search and download history on Firefox for more information.
  Clear Browsing Download History Win
 5. To clear all items in the Location bar history, press Clear Now.

Troubleshooting

I still see items with a star in the Location bar

If you don't want bookmarks to appear in the Location bar, see Changing your location bar settings.


Ndajeni këtë artikull me të tjerët: http://mzl.la/1xKrGwt

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Chris_Ilias, underpass, Verdi, scoobidiver, Swarnava, deb.bhattacharya6, user832823, upwinxp, jsavage. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.