Privacy and Security settings for Firefox OS

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Mozilla cares about your privacy and security on the web Mozilla Privacy Policy. Firefox OS enables you to add protections as follows:

How do I Turn On Do Not Track On My Firefox OS Phone?

By clicking the following hyperlinked article you will learn how to turn on the do-not-track feature on your Firefox OS phone.

How to turn on the Do-not-track feature on Firefox OS

How do I enable the Firefox OS phone lock?

By clicking the following hyperlinked article you will learn how to create and enable the phone lock on your Firefox OS phone.

Set Screen Lock on Firefox OS

How do I use the SIM PIN?

By clicking the following hyperlinked article you will learn how to create and enable the SIM pin on Firefox OS.

Set SIM PIN on Firefox OS

How do I clear Firefox OS browsing history and cookies?

To clear your browsing history and cookies in Firefox OS, see the following article.

Clear Browsing History, Cookies and Stored Data on Firefox OS

How do I use the Firefox OS browser padlock icon?

Look for the padlock icon padlock in Firefox before entering any personal information (passwords, credit cards, addresses, etc.) into a web site.

Share this article: http://mzl.la/VDMPQ9

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: feer56, Swarnava, mluna, iNerd, tjovanovic, jsavage. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.