Mozilla News | Lëvizje

Mozilla News

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, rrosario, scoobidiver, feer56, Meghraj. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.

Përditësimi i Fundit: 2013-11-12

Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox

Firefox for Android

Firefox OS