Mozilla News | Lëvizje

Mozilla News

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, rrosario, scoobidiver, feer56, Meghraj. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox

Firefox for Android

Firefox OS