Ky forum është për diskutime rreth përmirësimit të përkthimit të artikullit "Me cilët shfletues do të funksionojë Firefox Hello-ja?". Nëse dëshironi të përmirësoni lëndën e artikullit, shkoni te diskutimi mbi artikullin në Anglisht.

Nëse ju duhet ndihmë me Firefox-in, ju lutemi, bëni një pyejte.