Is Firefox available for iPhone or iPad?

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

Apple's restrictions prevent us from bringing the current version of Firefox to iOS devices (iPhone, iPad, iPod Touch). We are researching new ways to make Firefox for iOS but there are no definite plans for a release at this time.Share this article: http://mzl.la/14AcVMU

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Verdi, Swarnava, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.