Import Bookmarks from Internet Explorer

Askush nuk ka ndihmuar ende të përkthehet ky artikull. Nëse dini tashmë si funksionon përkthimi i artikujve të SUMO-s, filloni të përktheni që tani. Nëse doni të mësoni se si të përktheni artikuj për SUMO-n, ju lutemi, filloni nga këtu.

Firefox lets you import your Favorites (called Bookmarks in Firefox), settings and other data from Internet Explorer, saving you from having to configure many things yourself. This article gives you step-by-step instructions for getting it done.

This article only applies to Windows.
Note: If you want to import Internet Explorer Favorites from another computer, see Import Internet Explorer Favorites from another computer.
 1. Click the Bookmarks button Bookmarks button win 2 on the right side of the navigation toolbarOn the menu bar, click BookmarksAt the top of the Firefox window, click the Bookmarks menu and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

 2. In the Library window, click Import and Backup and choose Import Data from Another Browser....
  Import IE - Win1 fx7
  Note: If Import Data from Another Browser... is disabled (greyed out), this can happen if you are in Private Browsing mode. Close the Private Browsing window and try again.
 3. In the Import Wizard window that appears, select Microsoft Internet Explorer, then click Next.
  Import IE - Win2
 4. Firefox will list the types of settings and information it can import. Select the items you want to import, then click Next.
  Import IE - Win3
  • Internet Options: General settings, including your home page. Since Firefox and Internet Explorer have different features, Firefox won't be able to import all of your settings.
  • Cookies: Small bits of information stored on your computer by some websites that are used to keep you logged in, store your options, or do other things.
  • Browsing History: Information on the sites you have visited.
  • Favorites: Web pages you have saved in your Internet Explorer favorites.
 5. Click Finish. The items you selected should now be imported.
  Import IE - Win4Based on information from Import bookmarks (mozillaZine KB)

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: AliceWyman, Cww, Verdi, dynamite, scoobidiver, John99, Swarnava, ideato, Matt_G, jsavage. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.