How To Uninstall An Application

(Ridrejtuar nga How to uninstall an app)

Ky artikull nuk mirëmbahet më, ndaj lënda e tij mund të jetë e vjetruar.

If you are looking to uninstall an app from your Android device follow these steps:

  1. Launch Firefox for Android.
  2. Type "about:apps" in the address bar.
  3. Tap and hold the icon of the app that you want to remove.
  4. Press Uninstall.

 

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: Tonnes, feer56, Ibai, iNerd. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.