How to take screenshots on Firefox OS

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

It is easy to take screenshots on Firefox OS. Here's how:

  1. Press and hold the home button and power button at the same time.
    FxOS screenshot
  2. You'll get a notification let you know that the screenshot was taken successfully.
    Screenshot notification

Your screenshot will be stored in the Gallery app where you can edit and share it. For more, see How to use the Gallery app.Share this article: http://mzl.la/12STuvF

Qe i dobishëm ky artikull? Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: KadirTopal, Verdi, feer56, mluna, dmohankumr. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.