How do I quit Firefox for Android? | Si të

How do I quit Firefox for Android?

Askush nuk e ka përkthyer ende këtë artikull. Merrni pjesë dhe ndihmoni që të mbarojë kjo punë!

On Android 4 and above, Firefox doesn't have a Quit option in the menu. We'll show you how to add this with an add-on.

Tip: You can close Firefox or any other app from the app switch screen. Tap the app switching button app switch button 25px - Android Jelly Bean and then swipe an app off to the left or right to quit it. If you do not see the above button, long press the home button to bring up app switch screen.
  1. Visit the QuitNow installation page on addons.mozilla.org.
  2. Tap the Add to Firefox button.
    addToFirefox1
  3. In the new displayed menu, tap Install to install the QuitNow add-on.

Your Firefox menu will now have a Quit menu item that allows you to exit Firefox for Android.

AndroidFirefoxQuitMenuShare this article: http://mzl.la/13OkWgv

Qe i dobishëm ky artikull?

Ju lutemi, prisni...

Ky artikull u shkrua me ndihmën fisnike të këtyre personave: kbrosnan, underpass, Tonnes, teo951, rtanglao, Verdi, feer56, Swarnava, drea2988, amitshree. Edhe ju mund të ndihmoni - shihni se si.
Merrni asistencë për një tjetër platformë:
Personalizojeni këtë artikull

Firefox for Android